「MX Anywhere 2」は“普段使いマウス”の新定番になるか――発売直前レビュー

新旧スペック比較

新旧スペック比較