192kHz/24bit対応ネットワーク再生も、ヤマハの新エントリーAVアンプ「RX-V475」「RX-V575」登場

「RX-V575」(左)と「RX-V475」(中)。いずれもカラーのOSDを搭載(右)

「RX-V575」(左)と「RX-V475」(中)。いずれもカラーのOSDを搭載(右)